"Лидице", пиеса за оркестър

Минали събитияКакво търсиш днес?