Славянски танц №8 оп.46 в сол минор

СЛАВЯНСКИ ТАНЦ № 8, ОП. 46 „ФУРИАНТ“ (сол минор) пресъздава този бърз и пламен чешки танц с често сменящи се ритмични акценти. Дворжак използва стилизираната му форма и в своята Шеста симфония, както и в третата част на Терцета за две цигулки и виола. Танцът вдъхновява и Бедржих Сметана, както и Брамс.

 

Какво търсиш днес?