Славянски танц №2, оп. 72, ми минор

Един от най-известните и може би най-красивият от поредицата е СЛАВЯНСКИ ТАНЦ № 2, ОП. 72 (ми минор). Озаглавен е „Starodávný“ (старинен танц). Той е спокоен и елегантен, в темпо Allegretto grazioso и въпреки че не е подчертано танцувален, усеща се ритъмът на мазурката. Красивите мелодии напомнят украинската „думка“ – старинни народни песни с инструментален съпровод, обикновено с баладичен характер, които са разпространени в славянските страни.

Минали събитияКакво търсиш днес?