“Към XXI век” - оратория за рецитатор, солисти, смесен хор, 2 клавирни дуа, струнни и ударни инструменти

Минали събитияКакво търсиш днес?