Лирична симфония за сопран, баритон и оркестър по 7 стиха на Р. Тагор

Минали събитияКакво търсиш днес?