op28082017

Home/op28082017
op28082017 2017-10-18T23:56:10+00:00

Обществена поръчка за възлагане, чрез открита процедура по реда на ЗОП, с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване в страната и в чужбина за нуждите на Софийска филхармония“

 

Обществена поръчка за възлагане, чрез открита процедура по реда на ЗОП, с  предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелско настаняване в страната и в чужбина за нуждите на Софийска филхармония“


Възложена поръчка с договор No. 20 от 22.01.2018 г.

Публикувано на 13.02.2018 г.

Договор №20 от 22.01.2018


 

Публикувано на 01.12.2017 г.


Решение РД16 338 от 01.12.2017 г.

Доклад комисия

Протокол 1

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол 6

 


Публикувано на 23.11.2017г.

Съобщение за провеждане на публичен жребий

Публикувано на 14.11.2017г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

 

Актуализирана документация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Съдържание

Указания

Техническа спецификация

Методика

Проект на договор

Образец оферта

Декларация по чл. 44, ал. 1 от ППЗОП

Техническо предложение

Ценово предложение

Документация – съдържание

Обявление

Решение

Отговор по вх. № 908 от 30.08.2017 г.

Отговор по вх. № 955 от 14.09.2017 г.

Отговор по вх. № 963 от 18.09.2017 г.

Протокол 2 с констатираните несъответствия и липси 19.10.2017