Софийска филхармония обявява прослушване за заемане на свободна длъжност оркестрант- един щат в група първи цигулки и един щат в група втори цигулки, и длъжност помощник концертмайстор – един щат в група първи цигулки при Националния филхармоничен оркестър в Концертен комплекс „България“ – гр. София.

Работата е по график /на сумирано изчисляване на работнато време/ осем часа петдневна работна седмица.

Изисква се средно музикално образование.

Основна заплата 1300 лв. за оркестрант първи цигулки и 1265 лв. за втори цигулки, 1430 лв. за помощник концертмайстор.

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и копие от диплом до 10.09.2021 г. на имейл auditions.sofiaphil@gmail.com или на адрес: София, ул. „Аксаков“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” За информация – тел.: 029883195 или 0878 239468.

Прослушването на допуснатите кандидати ще се проведе чрез изпит пред комисия на 15.09.2021 г.

Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на изпит с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Програма за изпита:

Тутисти:

Й. С. Бах – две части /бавна и бърза/ от сонатите за соло – цигулка

В. А. Моцарт – първа част из концертите за цигулка

Оркестрови трудности:

1.“Смъртта на Тибалд“ из сюита „Ромео и Жулиета“ от С. Прокофиев

2. из “Дон Жуан“ от Р. Щраус

3. из Симфония „Матис – художника“ от П. Хиндемит

4. из Симфония №2 от Й. Брамс

5. из „Концерт за оркестър“ от Б. Барток

6. Ув. „Продадена невеста“ от Б. Сметана

7. Скерцо из „Сън в лятна нощ“ от Ф. Менделсон

За помощник-концертмайстор се добавят и следните сола:

1. Сола на помощник-концертмайстора из „Така каза Заратустра“ от Р. Щраус

2. Соло на водача на втория оркестър в № 42 из „Матеус Пасион“ от Й. С. Бах

– нотите са достъпни на сайта на Софийска филхармония.

Прима виста

Други обяви


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА „СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ“ ЗА ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА СИГНАЛИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН/ЗАКОНА) В ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ“
Класиране на заявлението на кандидатите за участие в търг с тайно наддаване
Обява: Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост на Бар-бюфет „Клуб на артиста”и Фоайе в Концертен комплекс „България“
Прослушване за хористи в Детския филхармоничен хор – Приключило
Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – Приключило
Софийската филхармония обявява прослушване за заемане на половин щатно място на длъжност – солист оркестрант първа валдхорна
КЛАРИНЕТ
ПЪРВА ЦИГУЛКА
ФЛЕЙТИСТ
ВИОЛИСТ
КАСИЕР

Какво търсиш днес?