Прослушване за хористи в Детския филхармоничен хор – Приключило

Софийската филхармония

обявява прослушване

за Детския филхармоничен хор и набира кандидати на възраст от 6 до 19 години.

 

Изисквания към кандидатите:

 1. Попълнен формуляр.
 2. Да подготвят и изпълнят две песни по свой избор;
 3. Желание да пеят и да развиват своите музикални умения.

Софийската филхармония открива таланти и дава възможност на млади хора с потенциал да се обучават и усъвършенстват под диригентството и менторството на най-добрите.

Прослушването ще се проведе на 03.07.22 г. (неделя) от 11.00 и 04.07.22 г. (понеделник) от 17.00 по предварително обявен график в Студио „Музика“ на Концертен комплекс „България“

Ще протече по следния ред:

 1. Изпълнение на фрагменти от заявените от кандидата песни.
 2. Разпяване.
 3. Проверка на музикалните качества на кандидата:
  • Мелодични задачи – повторение, транспониране на мелодии, зададена от комисията
  • Ритмична задача – повторение на ритъм, зададен от комисията
  • Събеседване

Записването за прослушване става чрез попълване на формуляр, който ще изтеглите от обявата, публикувана на сайта на Софийска филхармония и ще изпратите на електронна поща auditions.sofiaphil@gmail.com или ще донесете лично на адрес:
Софийска филхармония
Ул. “Г. Бенковски” №1, за отдел Човешки ресурси
Краен срок за записване: 25.06. 2022 г..
Списъците с кандидатите и датата и часа на прослушване ще се обявят на 26.06. 2022 г. на сайта на филхармонията: www.sofiaphilharmonic.com, както и на служебния вход на ул. “Г. Бенковски” №1.
Ако имате въпроси, ни пишете на имейл:auditions.sofiaphil@gmail.com или се обадете на тел.: +359 2 988 31 95

Други обяви


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА „СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ“ ЗА ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА СИГНАЛИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ (ЗЗЛПСПОИН/ЗАКОНА) В ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „СОФИЙСКА ФИЛХАРМОНИЯ“
Класиране на заявлението на кандидатите за участие в търг с тайно наддаване
Обява: Отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост на Бар-бюфет „Клуб на артиста”и Фоайе в Концертен комплекс „България“
Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – Приключило
Софийската филхармония обявява прослушване за заемане на половин щатно място на длъжност – солист оркестрант първа валдхорна
Цигулки
КЛАРИНЕТ
ПЪРВА ЦИГУЛКА
ФЛЕЙТИСТ
ВИОЛИСТ
КАСИЕР

Какво търсиш днес?