Софийска филхармония търси касиер за работа на билетна каса на Концертен комплекс „България“.

Задължения:

–  Поддържа и отговаря за цялото депо с билети, покани, пропуски и  парични средства като материално отговорно лице;

–  Надписва, подготвя и продава билети и абонаментни карти на Софийската филхармония;
–  Изготвя отчети за продадените абонаментни карти за всеки цикъл;

–  Продава билети за всички концерти на територията  на Концертен комплекс „България“;
–  Връща парите на лицата, закупили билети при отпадане на концерт;
–  Рекламира абонаментните цикли и концертите на Софийската филхармония;
– Спазва инструкциите за безопасност и охрана на труда.

Работата е по график /на сумирано изчисляване на работнато време/.

Изискват се добра компютърна грамотност, средно оббразование, умение за работа с хора.

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография до 02.10.2020 г. на имейл auditions.sofiaphil@gmail.com или на адрес: София, ул. „Аксаков“ №1,  отдел „Човешки ресурси” За информация – тел.: 029883195 или 0878239468.

Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на интервюта с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Какво търсиш днес?