Списък на новоприетите деца в Детския филхармоничен хор

 

Берк Терзиоглу
Богоя Петров
Веселина Митева
Димитър Драмов
Елица Михайлова
Марк Мурзаков
Павел Вучков

За повече информация: Милена Яцино (тел. 988 31 97)

Какво търсиш днес?