Списък на кандидатите за попълване състава на Детски филхармоничен хор

Списък на кандидатите за попълване състава на Детски филхармоничен хор при софийска филхармония, който ще се проведе на 03.07.22 г. (неделя) от 11.00 ч. до 14, 30 ч. по график в Студио „Музика“ на Концертен комплекс „България“

  1. Ая Георгиева
  2. Берк Терзиоглу
  3. Богоя Петров
  4. Борис Михайлов
  5. Димитър Драмов
  6. Лидия Жекова
  7. Мария Попова
  8. Марк Мурзаков
  9. Павел Вучков
  10. Елица Михайлова

 

Прослушването започва в 12.00 ч., като се отпускат до 20 /двадесет минути/ на всеки кандидат. Желателно е всички кандидати заедно с родител/настойник/ да са на разположение пред Студио „Музика“ в 11.00 ч.

 

Други обяви


Прослушване за втори фагот/контрафагот – ПРИКЛЮЧИЛО
Прослушване за първа валдхорна – Приключило
Конкурс за хормайстор – Приключил
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за помощник-концертмайстор – Приключило
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за тромпет – ПРИКЛЮЧИЛО
Прослушване за виолончелисти – Приключило
Софийска филхармония търси сценични работници за работа в Концертен комплекс „България“
Списък на новоприетите деца в Детския филхармоничен хор
Софийска филхармония обявява прослушване за оркестранти в групите на първи и втори цигулки – Приключило
Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за валдхорнисти – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за цигулари – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за кларинетист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за свободни позиции в състава на първите цигулки – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за флейтист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване зa виолист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушването на 15 май 2020 за виолисти се отменя

Какво търсиш днес?