Списък на кандидатите за попълване състава на Детски филхармоничен хор

Списък на кандидатите за попълване състава на Детски филхармоничен хор при софийска филхармония, който ще се проведе на 03.07.22 г. (неделя) от 11.00 ч. до 14, 30 ч. по график в Студио „Музика“ на Концертен комплекс „България“

  1. Ая Георгиева
  2. Берк Терзиоглу
  3. Богоя Петров
  4. Борис Михайлов
  5. Димитър Драмов
  6. Лидия Жекова
  7. Мария Попова
  8. Марк Мурзаков
  9. Павел Вучков
  10. Елица Михайлова

 

Прослушването започва в 12.00 ч., като се отпускат до 20 /двадесет минути/ на всеки кандидат. Желателно е всички кандидати заедно с родител/настойник/ да са на разположение пред Студио „Музика“ в 11.00 ч.

 

Какво търсиш днес?