Софийска филхармония търси сценични работници за работа в Концертен комплекс „България“

Софийска филхармония търси сценични работници за работа в Концертен комплекс „България“.

Задължения:

– Подготвя сцената за всички видове репетиции – групови, общи, генерални, както и за концертите, като поставя своевременно стойките за щимовете на оркестрантите, хористите, другите камерни състави и изпълнители, диригентския пулт и ги прибира веднага след приключване на работата; Товари, разтоварва, пренася и съпровожда музикалните инструменти в концертeн комплекс “България” и в други концертни зали, при концерти в страната и в чужбина;внася, изнася и премества големите музикални инструменти от и на сцената, отговаря за опазване на реда и тишината по време на репетиции, концерти и записи; Отговаря за опазване на инструментите и реквизитите по време на транспортиране за концерти в концертен комплекс “България” и в други зали при концерти и турнета в страна и в чужбина, както и за опазване на реквизитите и експонатите в Галерия „България” ; Спазва инструкциите за безопасност и охрана на труда.

Работата е по график /на сумирано изчисляване на работното време/ единадесет часов работен ден, но в режим два дни почивни на два работни.

Изискват се, средно образование, умение за работа с хора.

Основна заплата 1019 лева, ваучери за храна по 125 лв. на тримесечие, отделни бонуси до три пъти годишно, 32 дни платен отпуск годишно

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография на email auditions.sofiaphil@gmail.com или на адрес: София, ул. „Аксаков“ №1, отдел „Човешки ресурси” За информация – тел.: 029883195 или 0878239468.

Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на интервюта с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Други обяви


Прослушване за втори фагот/контрафагот – ПРИКЛЮЧИЛО
Прослушване за първа валдхорна – Приключило
Конкурс за хормайстор – Приключил
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за помощник-концертмайстор – Приключило
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за тромпет – ПРИКЛЮЧИЛО
Прослушване за виолончелисти – Приключило
Списък на новоприетите деца в Детския филхармоничен хор
Списък на кандидатите за попълване състава на Детски филхармоничен хор
Софийска филхармония обявява прослушване за оркестранти в групите на първи и втори цигулки – Приключило
Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за валдхорнисти – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за цигулари – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за кларинетист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за свободни позиции в състава на първите цигулки – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за флейтист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване зa виолист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушването на 15 май 2020 за виолисти се отменя

Какво търсиш днес?