Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – ПРИКЛЮЧИЛ

Софийска филхармония обявява прослушване за заемане на свободни длъжности- хормайстор една щатна бройка по заместване, и артист хористи в групи тенори – две щатни бройки, баси баритони – една щатна бройка и алти – една щатна бройка при Националния филхармоничен хор в Концертен комплекс „България“ – гр. София.

Работата е по график /на сумирано изчисляване на работнато време/ осем часа петдневна работна седмица. Договорите са срочни за една година.

За артист хористи се изисква средно музикално образование.

За длъжността хормайстор се изисква висше музикално образование

Основна заплата за артист хорист 1210 лв.

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и копие от диплом до 04.10.2021 г. на имейл auditions.sofiaphil@gmail.com или на адрес: София, ул. „Аксаков“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” За информация – тел.: 029883195 или 0878 239468.

Прослушването на допуснатите кандидати ще се проведе чрез изпит пред комисия на 07.10.2021 г.

За хормайстор: практическа работа с хора в три задания:

– Разпяване на хора;

– Дирижиране на познати за хора и за диригента три произведения изтеглени чрез жребий (по едно от т.1, т.2 и т. 3, като кандидатите следва да са подготвени по всички шест произведения /произведенията в цялост/):

1. В. А. Моцарт – „Реквием“ или Дж. Верди – „Реквием“ ;

2. Карл Орф – „Кармина Бурана“ или А. Бородин – „Половецки танци“;

3. Добри Христов – „Херувимска №4“ или Рахманинов „Богородице Дево“.

– Дирижиране на прима виста с клавир.

За артист – хорист: практически в три задания:

– Две контрастни произведения по избор на кандидата (две арии или ария и песен).

– Пеене на фрагмент от познати за кандидата три произведения, изтеглени чрез жребий (по едно от т.1, т.2 и т. 3, като кандидатите следва да са подготвени по всички шест произведения):

1. В. А. Моцарт – „Реквием“ или Дж. Верди – „Реквием“;

2. Карл Орф – „Кармина Бурана“ или А. Бородин – „Половецки танци“;

3. Добри Христов – „Херувимска №4“ или Рахманинов „Богородице Дево“.

– Пеене на прима виста.

Нотният материал освен от сайта /ноти за артист – хорист/ може може да се получи от нототеката на Софийска филхармония!

Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на изпит с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Херувимска песен №4 – Д. Христов (1)

Богородице Дево радуйся – С. Рахманинов

Mozart_Requiem_kyrie_eleison

Mozart_Requiem_domine_jesu

Karl_Orf_Carmina_Burana_o_fortuna

Половецки танци – Бородин-compressed

Verdi_Requiiem_Libera_me

Какво търсиш днес?