Софийска филхармония обявява прослушване за оркестранти в групите на първи и втори цигулки – Приключило

ПЪРВА И ВТОРА ЦИГУЛКИ

Софийска филхармония обявява прослушване за заемане на свободна длъжност оркестрант- един щат в група първи цигулки и един щат в група втори цигулки, оркестрант – помощник водач един щат в група втори цигулки при Националния филхармоничен оркестър в Концертен комплекс „България“ – гр. София.

Работата е по график /на сумирано изчисляване на работнато време/ осем часа петдневна работна седмица.

Изисква се средно музикално образование.

Основна заплата 1430 лв. за оркестрант първи цигулки и 1392 лв. за втори цигулки, оркестрант – помощник водач – 1582 лв..

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и копие от диплом до 01.09.2022 г. на имейл auditions.sofiaphil@gmail.com или на адрес: София, ул. „Аксаков“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” За информация – тел.: 029883195 или 0878 239468.

Прослушването на допуснатите кандидати ще се проведе чрез изпит пред комисия на 07.09.2022 г.

Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на изпит с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Програма за изпита:

  1. Й. С. Бах – Две части /бавна и бърза/ от сонати и партити за соло – цигулка
  2. В. А. Моцарт – Първа част из концертите за цигулка
  3. Оркестрови трудности – нотите са достъпни на сайта на Софийска филхармония.
  4. Прима виста

За помощник – водач се добавя:

Романтичен концерт по избор (включително и Бетовен) – Първа част.

 

 

Нотите тук:

Конкурс – Violini-I (Tuttiste)-22.07.11

Конкурс – Violini-II

Други обяви


Прослушване за втори фагот/контрафагот – ПРИКЛЮЧИЛО
Прослушване за първа валдхорна – Приключило
Конкурс за хормайстор – Приключил
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за помощник-концертмайстор – Приключило
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за тромпет – ПРИКЛЮЧИЛО
Прослушване за виолончелисти – Приключило
Софийска филхармония търси сценични работници за работа в Концертен комплекс „България“
Списък на новоприетите деца в Детския филхармоничен хор
Списък на кандидатите за попълване състава на Детски филхармоничен хор
Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за валдхорнисти – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за цигулари – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за кларинетист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за свободни позиции в състава на първите цигулки – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за флейтист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване зa виолист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушването на 15 май 2020 за виолисти се отменя

Какво търсиш днес?