Прослушване за флейтист – ПРИКЛЮЧИЛ

Софийска филхармония обявява прослушване за заемане на свободна длъжност солист – оркестрант втора флейта с владеене на пиколо и алтова флейта в група флейти при Националния филхармоничен оркестър в Концертен комплекс „България“ – гр. София.

Работата е по график /на сумирано изчисляване на работнато време/ осем часа петдневна работна седмица.

Изисква се средно музикално образование.

Основна заплата 1250 лв.

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и копие от диплом до 04.12.2020 г. на имейл auditions.sofiaphil@gmail.com или на адрес: София, ул. „Аксаков“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” За информация – тел.: 029883195 или 0878 239468.

Прослушването на допуснатите кандидати ще се проведе чрез изпит пред комисия на 11.12.2020 г.

Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на изпит с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

ИЗПИТНА ПРОГРАМА ЗА ПРОСЛУШВАНЕ – ФЛЕЙТА

  1. В. А. Моцарт – котнцерт Ре мажор първа част без каденца,

Пиеса по избор на кандидата

  1. Оркестрови трудности втора флейта, пиколо, алтова флейта

Дворжак, Симфония № 9, първа част от такт 316 до такт 324; от такт 374 до такт 381

Менделсон, Симфония № 4, четвърта част от началото до такт 34

Барток, Концерт за оркестър, втора част от такт 60 до такт 86; от такт 212 до такт 228;

Равел, „Дафнис и Хлое” Симфонична сюита № 2 от такт 155 до такт 156

Оркестрови трудности пиколо:

Росини, Увертюра „Семирамида” от такт 132 до такт 143; от такт 329 до такт 337

Равел, Сюита „Майка ми гъската”, трета част, от цифра 1 до три такта преди цифра 4

Росини, Увертюра „Севилският бръснар”, от такт 26 до такт 49

Оркестрови трудности алтова флейта:

Стравински „Пролетно тайнство”, Първа част, от цифра 27 до цифра 30

Изпитна програма флейта

Какво търсиш днес?