Прослушване за тромпет – ПРИКЛЮЧИЛО

Софийска филхармония обявява прослушване за заемане на свободна длъжност солист – оркестрант – втори тромпет 2 щатни бройки при Националния филхармоничен оркестър в Концертен комплекс „България“ – гр. София.

Работата е по график /на сумирано изчисляване на работното време/ осем часа петдневна работна седмица. 

Изисква се средно музикално образование.

Основна заплата 1540 лв.

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и копие от диплома до 19.01.2023 г. на имейл auditions.sofiaphil@gmail.com  или на адрес: София, ул. „Аксаков“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” За информация – тел.: 029883195 или 0878 239468.

Прослушването на допуснатите кандидати ще се проведе чрез изпит пред комисия на 25.01.2023 г.

Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на изпит с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица. 

Програма за изпита:

 1. Й. Хайдн – Концерт за тромпет 1ва част с каденца (на Бе тромпет)
 2. А. Онегер – Интрада

Оркестрови трудности: 

 1. Й. С. Бах – „Коледна оратория“
 2. М. Мусоргски – „Картини от една изложба“
 3. Г. Малер – Симфония №5
 4. И. Стравински – „Петрушка“
 5. Б. Барток – Концерт за оркестър
  От такт 35 до такт 51
  От такт 228 до такт 252
  От такт 201 до такт 231
 6. Й. Брамс -Втора симфония
  От такт 405 до края

 

 

Какво търсиш днес?