Софийска филхармония обявява прослушване за заемане на свободна длъжност солист-оркестрант – първа валдхорна, 1 щатна бройка при Националния филхармоничен оркестър в Концертен комплекс „България“ – гр. София.

Работата е по график /на сумирано изчисляване на работното време/ осем часа, петдневна работна седмица.

Изисква се средно музикално образование.

Основна заплата: 1950 лв.

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и копие от диплома до 24.01.2024 г. на имейл auditions.sofiaphil@gmail.com или на адрес: София, ул. „Аксаков“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” За информация – тел.: 029883195 или 0878 239468.

Прослушването на допуснатите кандидати ще се проведе чрез изпит пред комисия на 30.01.2024 г.

Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на изпит с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Изпитна програма:

  1. Р. Щраус – Концерт №1 Първа част
  1. В. А. Моцарт – Концерт №4 Първа част (без каденца)

Оркестрови трудности:

1. Р. Щраус – Til Eulenspegels Lustige Streiche, Ein Heldenleben, Don Juan

2. Й. Брамс – Symphony 2 in D Major, Symphony 3

3. П. И. Чайковски – Sinfonie Nr. 5 e – Moll