Прослушване за кларинетист – ПРИКЛЮЧИЛ

Софийска филхармония обявява прослушване за заемане на свободна длъжност солист – оркестрант – втори кларинет със Es – кларинет в група кларинети при Националния филхармоничен оркестър в Концертен комплекс „България“ – гр. София.

Работата е по график /на сумирано изчисляване на работнато време/ осем часа петдневна работна седмица.

Изисква се средно музикално образование.

Основна заплата 1250 лв.

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и копие от диплом до 31.12.2020 г. на имейл auditions.sofiaphil@gmail.com  или на адрес: София, ул. „Аксаков“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” За информация – тел.: 029883195 или 0878 239468.

Прослушването на допуснатите кандидати ще се проведе чрез изпит пред комисия на 15.01.2021 г.

Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на изпит с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Изпитна прогарама:

 1. В. А. Моцарт концерт за кларинет – първа част

 2. Пиеса по избор

 3. Оркестрови трудности

 

Конкурс втори кларинет

 1. Bartok Concerto for orchestra – II част, от такт 181 до такт 212
 2. П. Владигеров Рапсодия „Вардар” – от четвъртия такт на ц. 26 до четвъртия такт на ц. 27
 3. R. Korsakov ScheherazadeIчаст, от петия такт на F до G
 4. H. Berlioz Symphonie Fantastique – V част, от четвъртия такт на цифра 83 до цифра 84

 

Конкурс Es кларинет

 1. Shostakovich Symphony 5 – II част, от ц. 49 до четири такта преди ц. 51
 2. Stravinsky Le Sacre du printemps – I част, от трети такт след ц. 9 до ц. 12
 3. Ravel Bolero – от ц. 3 до ц. 4
 4. R. Strauss Till Eulenspiegel – първите 8 такта на ц. 40
 5. H. Berlioz Symphonie FantastiqueV част, от ц. 63 до четири такта преди ц. 65
 6. Ravel Suite 2 Daphnis et Chloe – от ц. 200 до ц. 202
 7. Shostakovich Symphony 6 – II част, от ц. 34 до ц. 37
 8. Ravel Piano concerto – III част, от ц. 1 до два такта преди ц. 2

Изпитна програма – втори кларинет

Изпитна програма – Es кларинет

 

Други обяви


Прослушване за втори фагот/контрафагот
Прослушване за първа валдхорна – Приключило
Конкурс за хормайстор – Приключил
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за помощник-концертмайстор – Приключило
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за тромпет – ПРИКЛЮЧИЛО
Прослушване за виолончелисти – Приключило
Софийска филхармония търси сценични работници за работа в Концертен комплекс „България“
Списък на новоприетите деца в Детския филхармоничен хор
Списък на кандидатите за попълване състава на Детски филхармоничен хор
Софийска филхармония обявява прослушване за оркестранти в групите на първи и втори цигулки – Приключило
Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за валдхорнисти – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за цигулари – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за свободни позиции в състава на първите цигулки – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за флейтист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване зa виолист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушването на 15 май 2020 за виолисти се отменя

Какво търсиш днес?