Прослушване за цигулка – Приключило

Софийска филхармония обявява прослушване за заемане на свободна длъжност оркестрант – 2 цигулки, 1 щатна бройка на срочен трудов договор при Националния филхармоничен оркестър в Концертен комплекс „България“ – гр. София.

Работата е по график /на сумирано изчисляване на работното време/ осем часа петдневна работна седмица. 

Изисква се средно музикално образование.

Основна заплата 1550лв

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и копие от диплома до 10.11.2023 г. на имейл auditions.sofiaphil@gmail.com  или на адрес: София, ул. „Аксаков“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” За информация – тел.: 029883195 или 0878 239468.

Прослушването на допуснатите кандидати ще се проведе чрез изпит пред комисия на 14.11.2023 г.

Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на изпит с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица. 

Изпитна програма:

1. Й. С. Бах- Две части (бавна и бърза) от партитите и сонатите за соло цигулка

2. В. А. Моцарт- Първа част от Концертите за цигулка

Оркестрови трудности:

Б. Барток- Концерт за оркестър 5 част(Finale) от 265т. – 317т.

Моцарт- Симфония 39, KV543, 4 част(Finale) :Allegro от началото до 41 т.

Р. Щраус- Don Juan op. 20 от начало до 16т., от 20т.-36т. и от 50-62т.

С. Прокофиев – Смъртта на Тибалт 7 част от Ромео и Жулиета от Presto(70 цифра) до 78 цифра.

Прима виста

Ноти за прослушването


Оркестрови трудности
Други обяви


Прослушване за първа валдхорна
Конкурс за хормайстор – Приключил
Прослушване за помощник-концертмайстор – Приключило
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за тромпет – ПРИКЛЮЧИЛО
Прослушване за виолончелисти – Приключило
Софийска филхармония търси сценични работници за работа в Концертен комплекс „България“
Списък на новоприетите деца в Детския филхармоничен хор
Списък на кандидатите за попълване състава на Детски филхармоничен хор
Софийска филхармония обявява прослушване за оркестранти в групите на първи и втори цигулки – Приключило
Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за валдхорнисти – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за цигулари – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за кларинетист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за свободни позиции в състава на първите цигулки – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за флейтист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване зa виолист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушването на 15 май 2020 за виолисти се отменя

Какво търсиш днес?