Прослушване за виолончелисти – Приключило

Софийска филхармония обявява прослушване за заемане на свободна длъжност оркестрант- един щат в група виолончели при Националния филхармоничен оркестър в Концертен комплекс „България“ – гр. София.

Работата е по график /на сумирано изчисляване на работнато време/ осем часа петдневна работна седмица.

Изисква се средно музикално образование.

Основна заплата 1392 лв. за оркестрант виолончели

Ако обявата представлява интерес за Вас, моля изпратете автобиография и копие от диплом до 19.10.2022 г. на имейл auditions.sofiaphil@gmail.com  или на адрес: София, ул. „Аксаков“ №1, ет.2, отдел „Човешки ресурси” За информация – тел.: 0878 239468.

Прослушването на допуснатите кандидати ще се проведе чрез изпит пред комисия на 24.10.2022 г.

Софийската филхармония е администратор на лични данни, по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. При кандидатстване за вакантна позиция, доброволно предоставяте лични данни, които попадат под специален режим на защита. Изпращайки кандидатурата си, Вие потвърждавате, че сте информирани и предоставяте съгласието си за обработване на личните Ви данни за целите на конкретния подбор.
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани само за предварителния подбор на подходящи кандидати за свободната позиция и провеждане на изпит с тях, както и за евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Предоставените лични данни ще бъдат съхранявани до приключване на подбора за конкретната позиция и няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Програма за изпита:

  1. Бавна и бърза част от соловите сюити за виолончело на Й. С. Бах – по избор
  2. Първа част с каденца или втора и трета част от концерт на Й. Хайдн в До или Ре мажор.

Оркестрови трудности

  1. Л. В. Бетовен –   симфония №5
  2. Й. Брамс –  симфония №2
  3. Б. Сметана „Продадена невеста“
  4. С. Прокофиев – Ромео и Жулиета втора сюита

нотите са достъпни тук:

Оркестрови трудности

Какво търсиш днес?