Конкурс за хормайстор – Приключил

Национален институт „Софийска филхармония“ обявява конкурс за хормайстор на Националния филхармоничен хор с работно място Концертен комплекс “България” – София, ул. “Бенковски” № 1, на срочен трудов договор.
С основна заплата 2000 /две хиляди/ лв.
Изисквания за заемане на длъжността: висше образование магистър – хорово
дирижиране и стаж на позиция хормайстор или диригент не по малко от 1/една/ години.
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
първият – подбор по документи,
вторият – практически изпит:
Начин на провеждане на изпита : на два етапа
– допускане до изпит и провеждане на конкурсен – индивидуален изпит с място на провеждане – Концертен комплекс „България“, дирижиране на програма изпълнена с артист хористите на НФХ „Светослав Обретенов“ – разпяване и дирижиране на три произведения, познати на хора и кандидата от следната програма:
Solemn Mas – Cezar Franck, Galia – Charles Gounod, Miserere – Charles Gounod
Adagio , Vocalise – Емил Табаков
– Дирижиране на прима виста с клавир
3. Подготовка на изпитната процедура.
Документи за участие – молба, копие от дипломи, документ удостоверяващ стажа и автобиография се предават лично в деловодството, или се изпращат на еmail:
auditions.sofiaphil@gmail.com, както и по пощата до: Софийска филхармония, София 1000, ул. „Г. Бенковски” 1, „За Конкурс за хормайстор,“.
Срокът за подаване на документи 17,30 ч. на 27.11.2023 г.

Други обяви


Прослушване за втори фагот/контрафагот – ПРИКЛЮЧИЛО
Прослушване за първа валдхорна – Приключило
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за помощник-концертмайстор – Приключило
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за тромпет – ПРИКЛЮЧИЛО
Прослушване за виолончелисти – Приключило
Софийска филхармония търси сценични работници за работа в Концертен комплекс „България“
Списък на новоприетите деца в Детския филхармоничен хор
Списък на кандидатите за попълване състава на Детски филхармоничен хор
Софийска филхармония обявява прослушване за оркестранти в групите на първи и втори цигулки – Приключило
Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за валдхорнисти – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за цигулари – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за кларинетист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за свободни позиции в състава на първите цигулки – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за флейтист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване зa виолист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушването на 15 май 2020 за виолисти се отменя

Какво търсиш днес?