Конкурс за хормайстор – Приключил

Национален институт „Софийска филхармония“ обявява конкурс за хормайстор на Националния филхармоничен хор с работно място Концертен комплекс “България” – София, ул. “Бенковски” № 1, на срочен трудов договор.
С основна заплата 2000 /две хиляди/ лв.
Изисквания за заемане на длъжността: висше образование магистър – хорово
дирижиране и стаж на позиция хормайстор или диригент не по малко от 1/една/ години.
Конкурсът ще се проведе на два етапа:
първият – подбор по документи,
вторият – практически изпит:
Начин на провеждане на изпита : на два етапа
– допускане до изпит и провеждане на конкурсен – индивидуален изпит с място на провеждане – Концертен комплекс „България“, дирижиране на програма изпълнена с артист хористите на НФХ „Светослав Обретенов“ – разпяване и дирижиране на три произведения, познати на хора и кандидата от следната програма:
Solemn Mas – Cezar Franck, Galia – Charles Gounod, Miserere – Charles Gounod
Adagio , Vocalise – Емил Табаков
– Дирижиране на прима виста с клавир
3. Подготовка на изпитната процедура.
Документи за участие – молба, копие от дипломи, документ удостоверяващ стажа и автобиография се предават лично в деловодството, или се изпращат на еmail:
auditions.sofiaphil@gmail.com, както и по пощата до: Софийска филхармония, София 1000, ул. „Г. Бенковски” 1, „За Конкурс за хормайстор,“.
Срокът за подаване на документи 17,30 ч. на 27.11.2023 г.

Други обяви


Прослушване за първа валдхорна
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за помощник-концертмайстор – Приключило
Прослушване за цигулка – Приключило
Прослушване за тромпет – ПРИКЛЮЧИЛО
Прослушване за виолончелисти – Приключило
Софийска филхармония търси сценични работници за работа в Концертен комплекс „България“
Списък на новоприетите деца в Детския филхармоничен хор
Списък на кандидатите за попълване състава на Детски филхармоничен хор
Софийска филхармония обявява прослушване за оркестранти в групите на първи и втори цигулки – Приключило
Софийска филхармония обявява прослушване за хормайстор и артист – хористи – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за валдхорнисти – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за цигулари – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за кларинетист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за свободни позиции в състава на първите цигулки – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване за флейтист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушване зa виолист – ПРИКЛЮЧИЛ
Прослушването на 15 май 2020 за виолисти се отменя

Какво търсиш днес?