Цикъл Музиката на Европа: Музиката на Дания

Home/Цикъл Музиката на Европа: Музиката на Дания
  • Изминало събитие

Цикъл Музиката на Европа: Музиката на Дания

„..нещо като сън, нещо като слънце, изобщо като нищо на света“ - електроакустичен спектакъл с музиката на Айнар Кандинг, Мортен Олсен, Лине Торнхой, Уейн Сийгъл, Бо Джагър, Ким Хелвег, Ларс Греугард, Джон Сунд

Ирина-Калина Гудева - глас и контрабас,
Ейнар Кандинг  - интерактивни електроники, пиано

Проект "Музиката на Европа" се реализира с финансовата подкрепа на програма "Културна програма за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018" на Национален фонд "Култура".