МУЗИКАТА НА ЕВРОПА II – КОСОВО

Home/МУЗИКАТА НА ЕВРОПА II – КОСОВО
  • Изминало събитие

Аделина Палоя - сопран

Ауле Елези - пиано

Творби от Рауф Доми, Крешник Аличкай, Арни Мула, Ческ Задея