Българско непреходно

Home/Българско непреходно
  • Изминало събитие

Нацинален филхармоничен хор "Светослав Обретенов" с диригент Славил Димитров

Хор "Ваня Монева" с диригент Ваня Монева

Българско непреходно

Tворби от Георги Андреев, Атанас Илиев, Николай Кауфман, Филип Кутев, Крaсимир Кюркчийски, Петър Льондев, Стефан Мутафчиев, Любомир Пипков, Иван Спасов, Александър Танев, Добри Христов.