КОЛЕДНИ КОНЧЕРТИ ГРОССИ

Loading Събития
  • This event has passed.

Концерти в чест на Рождество Христово ще представят Софийска филхармония и Зефира Вълова – барокова цигулка и диригент.

Струнни творби от най-емблематичните италиански композитори на барока: Корели, Вивалди, Локатели, Торели и Манфредини ще прозвучат съобразно естетиката на епохата.

На сцената ще бъдат още солистите: Малина Манчевабарокова цигулка, Любомир Никоввиолончело, Теодорос Кицослютня, Василий Илисавскийчембало и инструменталисти от състава на Софийска филхармония.

През последните две десетилетия на 17 век римската публика вече се наслаждава на концертите, композирани от Корели под покровителството на младия кардинал Оттобони. Издаването им в сборник (оп. 6) едва посмъртно ги превръща в най-вдъхновяващите оркестрови творби за композиторите-съвременници на Корели. Популярността има излиза извън границите на днешна Италия и завладява Европа. Осмият концерт носи заглавието “Fatto per la notte di natale” и завършва с пасторал в сол мажор, символизиращ надеждата за благоденствие, светлина и мир.

Джузепе Торели е съвременник на Корели, работи в Парма, Болоня, Виена и под покровителството на графа на Бранденбург-Ансбах. Концертите оп. 8 са последният му публикуван сборник, като Но: 6, завършва цикъла от шест concerti grossi и е посветен на Рождество. Останалите шест концерта са за цигулка и струнни и следват по-скоро Вивалдиевия модел. Виртуозен цигулар и находчив композитор, Торели остава верен на модата, но често въвежда нов тематичен материал в партията на кончертино групата (две цигулки, виолончело, лютня).

Един от значимите му ученици е Франческо Манфредини.

Приносът на Антонио Вивалди за инструменталната музика се подкрепя от огромния брой солови инструментални концерти, сонати и синфонии за струнни, които полагат основите на тези жанрове и предлагат богатство на идеи, музикални структури, комбинации от инструменти и тембри, каквито рядко са присъщи на един композитор от късния 17-ти и първата половина на 18-ти век. Избраните в програмата са “Зима” и ми мажорният концерт RV 270 “Concerto il Riposo – per il SS Natale”, който очрова с любимите Вивалдиеви идеи, реализирани в контекст на уюта и спокойствието, асоциирани с Рождественските празници.

Програма

Арканджело Корели

Кончерто гросо оп. 6, Но:8 “Fatto per la notte di Natale”

Vivace, Grave – Allegro – Adagio, Allegro, Adagio – Vivace, Allegro – Pastorale

Aнтонио Вивалди

Концерт за цигулка и струнни оп. 8, Но: 4 “L’Inverno“

Allegro non molto – Largo – Allegro

Франческо Манфредини

Кончето гросо оп. 3, Но: 12 „Pastorale per il santissimo Natale”

Largo – Allegro

Джузепе Торели

Кончеро гросо оп. 8, Но; 6 „in forma di pastorale per il santissimo Natale“

Grave, Vivace, Adagio – Adagio – Vivace

Пиетро Антонио Локатели

Кончерто гросо оп. 1, но: 8

Largo – Grave – Vivace, Adagio – Grave, Adagio – Pastorale

Антонио Вивалди

Концерт за цигулка и струнни в ми мажор RV270 “Il Riposo – per il santissimo natale”

Allegro – Adagio – Allegro

 [:]