Из славянския свят

Вокален състав Bella Voce

Solist/s

Ensemble


Bella Voce

Date

18.11.2018

Time

Venue


Chamber Hall

Program

About the Event

режисьор – Росица Костова
на рояла – Румен Трайков

песни и амсамбли от Дворжак, Монюшко, Шопен, Римски-Корсаков, Рахманинов, Майборода, Черкин и др.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Search in our website...