Ян Сибелиус

Името на ЯН СИБЕЛИУС (в младежките си години той се е наричал Жан, в духа на времето, с пиетета към Франция и нейната култура), буди в съзнанието на слушателите по цял свят представата за необикновено красива музика, изпълнена с образни внушения, със специфичната атмосфера на северната скандинавска природа. Основоположник на финландската композиторска школа, той е първият творец, който свързва органично епичните предания и традициите на националната финска музика с достиженията на европейската култура от епохата на късния романтизъм. Автор с широко амплоа, Сибелиус оставя мащабно творчество в почти всички жанрове – симфонии, симфонични поеми и сюити, камерни творби, хорови и солови песни, музика към драматични спектакли по пиеси на Шекспир, Метерлинк, Стриндберг, както и масонска музика. В световния концертен репертоар особено популярни са неговите оркестрови опуси – седемте симфонии, цигулковият концерт, оркестровите „Финландия”, „Карелия”, „Тъжен валс”, „Лебедът от Туонела” и др.

Произведения


"Дъщерята на Севера" - Симфонична поема оп.49
"Исторически сцени II" - Сюита за оркестър оп.66
"Карелия" - Сюита за оркестър оп.11
"Крал Кристиан II", оркестрова сюита оп.27
"Лебедът от Туонела", симфонична поема из сюита "Леминкейнен", оп.22
"Леминкейнен" (Четири легенди от Калевала) - Симфонична поема, оп.22
"Пелеас и Мелизанда", оркестрова сюита оп. 46 от музика към пиесата на М. Метерлинк
"Селска сюита" за струнен оркестър, оп. 98b
"Тъжен валс" №1, оп.44 за симфоничен оркестър
"Финландия" - Симфонична поема оп.26
Балада из сюита "Карелия"
Две пиеси за чело и оркестър, оп. 77
Две творби за виолончело и оркестър оп.77
Концерт за цигулка и оркестър в ре минор оп.47
Първа част от Концерт за цигулка и оркестър в ре минор оп.47
Романс в до мажор за струнен оркестър, оп.42
Симфония №1 в ми минор, оп.39
Симфония №2 в ре мажор, оп.43
Симфония №4 в ла минор, оп.63
Симфония №7 в до мажор, оп.105
Сюита "Ракастава" оп.14
Тема и вариации за соло виолончело
Увертюра “Финландия”
Финал от сюита "Карелия" оп.11
“Празнично Анданте”

Какво търсиш днес?