Юрий Шапорин

Юрий Александрович Шапорин (1887–1966) е композитор, диригент, музикален педагог и общественик от съветската епоха. Роден е в гр. Глухов (сега Сумска област, Украйна) в семейство на художник. По настояване на баща си през 1906 г. той постъпва в Юридическия факултет на Киевския университет, но интересите му са насочени към музиката. Две години по-късно се премества в Санкт Петербург, където учи в юридическия факултет на университета. В същото време кандидатства в Консерваторията на Санкт Петербург, но е приет едва през 1913 г., вече след завършване на университета. През тези години той развива своя оригинален авторски стил, който е повлиян от руската класическа школа, по-специално от Н. А. Римски-Корсаков.
След завършването на консерваторията през 1918 г., Шапорин става активен участник в музикалния живот на следреволюционния Петроград. Заедно с А. В. Луначарски, А. А. Блок и М. Горки, участва в организацията на Болшой драматичен театър и работи в него като музикален ръководител и диригент до 1928 г. Ангажиран е също в Ленинградския драматичен театър „А. С. Пушкин“, където пише музика за множество представления. В периода 1926-1930 г. е председател на Асоциацията за съвременна музика, през 1924-1932 г. е член на управителния съвет на Драмсоюза. През този период композиторът създава редица инструментални композиции, включително две сонати за пиано и оркестрова сюита. След разпадането на асоциацията през 1930 г. много от бившите й членове (включително Шапорин) стават част от Ленинградския клон на Съюза на композиторите на СССР, където през 1932-1936 г. той е заместник-председател на управителния съвет. Повечето от основните произведения, започнати от композитора по това време, остават недовършени в продължение на много години. Пример е едно от най-известните му произведения – операта „Декабристи“, която той започва да пише през 1920 г. и завършва едва през 1953 година.
От 1936 година Шапорин живее в Москва. Сътрудничи на Театър „Е. Б. Вахтангов“ (1935-1936), Малий театър (1944-1945), Московският художествен театър „М. Горки“ (1947, 1953) и др.
От 1939 г. преподава в Московската консерватория „П. И. Чайковски“. Сред неговите ученици са Е. Ф. Светланов, Р. К. Шчедрин, Е. Н. Артемиев и други известни музиканти.

Какво търсиш днес?