Ханс Георг Гьорнер

Ханс-Георг Гьорнер (1908–1984) е немски композитор, хоров диригент, органист и музиколог. Той е убеден националсоциалист, член на нацистката партия от 1930 г. Работи като органист в различни църкви в Берлин и хормайстор на различни състави: Kammerchores des Deutschlandsenders, Berliner Kantorei, на който е основател. От 1937 до 1945 г. е музикален директор на църквата „Св. Троица“ в Берлин.
След Втората световна война Ханс-Георг Гьорнер продължава дейността си в ГДР като преподавател и композитор.

Какво търсиш днес?