Фредерик ШопенПроизведения


"Анданте спианато и брилятна полонеза" в ми бемол мажор, оп.22 за пиано и оркестър
"Шопениана" - едноактен балет - клавирни произведения от Фр. Шопен, оркестрирани от А. Глазунов, М. Келер, С. Танеев, А. Лядов, Н. Черепнин и Дж. Гершуин
Балада №1 за пиано в сол минор, оп.23
Балада №2 за пиано във фа мажор, оп.38
Балада №3 за пиано в ла бемол мажор, оп.47
Балада №4 за пиано във фа минор, оп.52
Вариации по тема от оп. "Пепеляшка" на Росини за флейта и пиано в ми мажор
Вариации по тема от операта "Дон Жуан" на В. А. Моцарт за пиано и оркестър в си бемол мажор, оп.2
Втора и трета част от Концерт за пиано и оркестър №1 в ми минор, оп.11
Етюди оп. 10
Етюди оп. 25
Клавирно трио в сол минор, оп.8
Концерт за пиано и оркестър №1 в ми минор оп.11
Концерт за пиано и оркестър №2 във фа минор, оп.21
Краковяк (Голямо концертно рондо) за пиано и оркестър, оп. 14
Ноктюрно в до диез минор (№20), посмъртен опус
Ноктюрно оп. 27 №2 в ре бемол мажор
Ноктюрно оп. 27, №1 в до диез минор
Ноктюрно оп. 32 №1 в си мажор
Ноктюрно оп. 48, №1 в до минор
Ноктюрно оп. 9 №1 в си бемол минор
Ноктюрно оп. 9, №2 в ми бемол мажор
Полонез в ла бемол мажор, оп.53 "Героичен" за пиано
Полонез в ла мажор, оп. 40 №1
Полонез №6 в ла бемол мажор, "Героичен", оп. 53
Полонез, оп. 40, №2
Полонез-фантазия, оп. 61
Първа част от Концерт за пиано и оркестър №2 във фа минор, оп.21
Скерцо №1, си минор, оп. 20
Скерцо №3, до-диез минор, оп.39
Соната за пиано №3 в си минор
Три емпромптюта
Фантазия върху полски теми за пиано и оркестър в ла мажор, оп. 13
Фантазия за пиано, оп. 49
Фантазия-импромптю за пиано, оп. 66

Какво търсиш днес?