Франц ШубертПроизведения


"Ганимед", песен, D.544, оп. 19 №3
"Гретхен на чекръка", песен оп. 2, D.118
Интродукция и вариации по песента "Сухи цветя", за флейта и пиано, оп. 160, D 802
Клавирен квинтет "Пъстървата", в ла мажор оп.114, D.667
Междуактна музика към пиесата „Розамунда“ D 797
Меса №1 за солисти, хор и оркестър във фа мажор D105
Меса №2 за солисти, хор и оркестър в сол мажор, D167
Меса №3 за солисти, хор и оркестър в си бемол мажор, D.324
Меса №4 за солисти, хор и оркестър в до мажор D452
Меса №5 за солисти, хор и оркестър в ла бемол мажор D678
Меса №6 за солисти, хор и оркестър в ми бемол мажор, D950
Музикален момент №3
Ноктюрно за цигулка, виолончело и пиано в ми бемол мажор, D897
Рондо за цигулка и струнен оркестър в ла мажор, D. 438
Симфония №1 в ре мажор, D 82
Симфония №102
Симфония №2 в си бемол мажор, D125
Симфония №3 в ре мажор, D 200
Симфония №4 "Трагична" в до минор, D 417
Симфония №5 в си бемол мажор D. 485
Симфония №6 "Малка" в до мажор, D 589
Симфония №7 в ми мажор (D 729)
Симфония №8 "Недовършена" в си минор D. 759
Симфония №9 "Голяма" в до мажор, D944
Соната "Арпеджионе" за виолончело (виола) и пиано в ла минор, D821
Соната за цигулка и пиано в ла мажор, оп. 162, D574
Соната “Арпеджионе”, оркестрация за виола и струнни от Добринка Табакова
Сонатина за цигулка и пиано в ре мажор, оп. 137, №1, D.384
Сонатина за цигулка и пиано №3 в сол минор, D. 408
Струнен квартет №12 в до минор D. 703 (Quartetsatz)
Струнен квартет №13, в ла минор, oп. 23 "Розамунда"
Струнен квартет №14 "Смъртта и момичето" в ре минор, D810
Струнен квартет №8 в си бемол мажор D112, оп. 168
Струнен квартет №9 в сол минор D173
Струнен квинтет с две виолончели в до мажор, D. 956, оп. 163
Струнно трио в си бемол мажор, D471
Увертюра в италиански стил в до мажор, D591
Увертюра „Розамунда“ оп. 26, D 797
Фантазия в до мажор „Странникът“, оп. 15, D 760
Фантазия за пиано на 4 ръце, фа минор, D 940
„Ave Maria”, песен оп. 52, №6, D. 839
„Серенада”, за глас и пиано

Какво търсиш днес?