Франц Шуберт



Произведения


Две песни – Ганимед и Гретхен на чекръка
Клавирен Квинтет "Пъстървата" в ла мажор оп.114 D.667
Междуактна музика към пиесата „Розамунда“ D 797
Меса №1 за солисти, хор и оркестър във фа мажор D105
Меса №2 за солисти, хор и оркестър в сол мажор, D167
Меса №3 за солисти, хор и оркестър в си бемол мажор, D.324
Меса №4 за солисти, хор и оркестър в до мажор D452
Меса №5 за солисти, хор и оркестър в ла бемол мажор D678
Меса №6 за солисти, хор и оркестър в ми бемол мажор, D950
Музикален момент
Ноктюрно за цигулка, виолончело и пиано в ми бемол мажор, D897
Симфония №1 в ре мажор, D 82
Симфония №2 в си бемол мажор, D125
Симфония №3 в ре мажор, D 200
Симфония №4 "Трагична" в до минор, D 417
Симфония №5 в си бемол мажор D. 485
Симфония №6 "Малка" в до мажор, D 589
Симфония №7 в ми мажор (D 729)
Симфония №8 "Недовършена" в си бемол минор D. 759
Симфония №9 "Голяма" в до мажор, D944
Соната "Арпеджионе" за виолончело и пиано в ла минор, D821
Соната за цигулка и пиано No. 3, D. 408, сол минор
Сонатина за цигулка и пиано оп. 176 в ре мажор
Струнен квартет в до минор Nо. 12 D. 703 (Quartetsatz)
Струнен квартет №13, в ла минор, oп. 23 "Розамунда"
Струнен квартет №14 "Смъртта и момичето" в ре минор, D810
Струнен квартет №8 в си бемол мажор D112, оп. 168
Струнен квартет №9 в сол минор D173
Струнен квинтет в до мажор D. 956
Струнно трио в си бемол мажор, D471
Увертюра в италиански стил в до мажор, D591
Увертюра „Розамунда“ оп. 26, D 797
Фантазия за 4 ръце, фа минор, D 940
Фантазия „Странникът“, до мажор, D 760
„Ave Maria”, песен оп. 52, №6, D. 839
„Серенада”

Какво търсиш днес?