Франтишек Брикси

Виден представител на чешката музика от ХVІІІ-ти век Франтишек Ксавер Брикси (1732–1771) е роден в Прага. Получава музикалното си образование в Пиаристката гимназия в гр. Космоноси. През 1749 г. Брикси се завръща в Прага, където работи като органист в няколко църкви. През 1759 г. той е назначен за капелмайстор на катедралата „Свети Вит“, достигайки едва на 27 години до най-високата музикална позиция в града. Той заема тази служба до ранната си смърт през 1771 година. Автор е на около 290 църковни произведения от най-различен вид: кантати и оратории, камерни композиции и оркестрови композиции. Той композира също светска музика в различни жанрове – оратории, концерти и симфонии. Неговите концерти за орган, които са записвани от много изпълнители, са най-известните му произведения днес. Брикси умира от туберкулоза в Прага през 1771 г. на 39-годишна възраст.
Музиката на Брикси е ключово звено в чешката музикална школа на прехода от барока към класицизма. Стилът му се отличава със свежо мелодично звучене, жив ритъм и енергични басови линии.

Произведения


Концерт за орган

Какво търсиш днес?