Феликс Менделсон-БартолдиПроизведения


Клавирен квартет в си минор, оп.1
Клавирно трио №1 в ре минор, оп.49
Концерт за две пиана и оркестър №1 в ми мажор MWV05
Концерт за цигулка и оркестър в ми минор, оп.64
Концерт за цигулка, пиано и струнен оркестър в ре минор
Концерт за цигулка, пиано и струнен оркестър в ре минор
Оратория "Илия" за солисти хор и оркестър оп.70
Симфония №1 в до минор, оп.11
Симфония №3 „Шотландска“ в ла минор, оп.56
Симфония №4 "Италианска" в ла мажор оп.90
Симфония №5 "Реформационна" в ре мажор оп.107
Симфония-кантата №2 „Хвалебствена песен“ в си бемол мажор, оп.52 за солисти, смесен хор и оркестър
Соната за цигулка и пиано във фа минор, оп.4
Соната №1 за орган във фа минор, оп.65
Соната №2 за виолончело и пиано в ре мажор, оп.58
Соната №2 за орган в до минор, оп.65
Соната№1 за виолончело и пиано в си бемол мажор оп.45
Струнен квартет в ла-минор, оп. 13
Струнен квартет №2 в ла минор, оп.13
Струнен квартет №6 във фа минор, оп. 80
Струнен октет в ми бемол мажор оп.20
Увертюра "Руи Блас" в до минор, оп.95
Увертюра "Спокойно море и щастливо плаване" в ре мажор, оп.27
Увертюра "Хибриди" /"Фингалова пещера"/ оп.26
Увертюра „Сън в лятна нощ“ в ми мажор, оп.21

Какво търсиш днес?