Сергей Прокофиев

Няма музикален жанр, в който геният на СЕРГЕЙ ПРОКОФИЕВ да не е вписал шедьоври, еталонни за музикалната култура на ХХ век. И днес по цял свят се изпълняват неговите 7 симфонии, 8 инструментални концерта, 11 опери, 7 балета, оратории, кантати, камерни вокални и инструментални творби, клавирни сонати, помнят се филмите и театралните постановки с негова музика. Един от големите новатори в музикалния език на столетието, Прокофиев остава несравнимо уникално явление, неподдаващо се на етаблиране и вписване в общи стилови тенденции. И винаги различим с одухотворената красота на причудливо изваяните мелодични линии, неочаквани хармонии, изобретателна ритмика.

Проявил още от най-ранна възраст ярък талант на пианист и композитор, той впечатлява всички големи музиканти на времето си със своята оригиналност. Завършва Петербургската консерватория с Първия си клавирен концерт и получава златен медал и почетната награда на името на Антон Рубинщайн – роял „Шрьодер”. Участва във „Вечери на съвременната музика”, творбите му започват да се печатат, получава поръчки за четири балета от Сергей Дягилев за неговия „Руски балет”, представян на Руските сезони в Париж. Но в следващите години житейският му път става сложен и противоречив, какъвто е и за толкова много талантливи руски творци от тази епоха. След Революцията през 1917 композиторът емигрира, успешно пътешества като пианист, композитор и диригент в Япония, Америка, Европа. През 1936 се завръща в Русия, където за творчеството си ту получава награди, ту е критикуван като „модернист”, а в историческото Постановление на ЦК на партията от 1948, заедно с най-ярките руски композитори, е вписан в групата на „формалистите“ и остро разкритикуван, а негови произведения му са забранени за изпълнение. Но до последния си ден в комуналната квартира в Москва той продължава да твори шедьоври.

Произведения


"Зимен огън" - Сюита за четец, момчешки хор и оркестър оп.122 /по стих. на С. Маршак/
"Петя и вълкът" - детска симфонична приказка за четец и оркестър оп.67
"Пушкински валс" №2, оп. 120
"Ромео и Жулиета" (oп. 64) - балет в четири действия и 9 картини /Либрето от С. Прокофиев, С. Радлов и драматурга А. Пиотровски по едноименната трагедия на Уилям Шекспир/
"Ромео и Жулиета" /адажио/
"Скитска сюита" за симфоничен оркестър оп.20
"Срещата на Волга с Дон" - празнична поема, оп. 130
Ария на Кутузов из операта "Война и мир"
Избрани откъси от балета "Ромео и Жулиета"
Кантата "Александър Невски" оп.78 за мецосопран, смесен хор и оркестър
Концерт за пиано и оркестър №1 в ре бемол мажор, оп.10
Концерт за пиано и оркестър №2 в сол минор, оп.16
Концерт за пиано и оркестър №3 в до мажор, оп.26
Концерт за пиано и оркестър №4 в си бемол мажор, оп. 53 за лява ръка (посв. на П. Витгенщайн)
Концерт за пиано и оркестър №5 в сол мажор, оп.55
Концерт за цигулка и оркестър №1 в ре мажор оп.19
Концерт за цигулка и оркестър №2 в сол минор, оп. 63
Марш и скерцо из оркестрова сюита от операта „Любовта към трите портокала“, оп. 33bis
Оркестрова сюита оп.60 от филма "Поручик Киже"
Откъси из първа и втора сюита от балета "Ромео и Жулиета"
Пет мелодии за цигулка и пиано, оп. 35bis
Първа и втора сюита из балета "Ромео и Жулиета"
Симфония №1 "Класическа" в ре мажор оп.25
Симфония №3 в до минор, оп.44
Симфония №5 в си бемол мажор оп.100
Симфония №6 в ми бемол минор, оп.111
Симфония №7 в до диез минор, оп.131
Симфония-концертанте за виолончело и оркестър в ми минор , оп.125
Соната за виолончело и пиано оп. 119
Соната за пиано №8 в си-бемол мажор, оп.84
Соната за цигулка и пиано №1 във фа минор
Соната за цигулка и пиано №2, оп.94а
Сюита от балета "Шут" оп. 21bis
Сюита от филма „Дама пика“
Сюита №1 из балета "Ромео и Жулиета"
Сюита №2 от балета "Ромео и Жулиета"
Трета част /Гавот/ от Симфония №1 "Класическа" в ре мажор , оп.25
Три танца
Три фрагмента из балета "Ромео и Жулиета"
Увертюра по еврейски теми, oп.34 за кларинет, две цигулки, виола, виолончело и пиано
Увертюра по еврейски теми, oп.34а, авторска версия за камерен оркестър
Четири части за флейта и пиано из балета „Ромео и Жулиета“

Какво търсиш днес?