Светослав Обретенов

Произведения


"Балканът пее хайдушка песен" –­ симфонична поема
"Бий врага", песен
"Все напред с Димитров да вървим“, хорова песен, т. Б Божилов
"Гайдар" за детски хор, т. Пл. Цонев
"Георги Димитров" – героична увертюра
"Горице, темна усойка" за смесен хор, т. народен
"Димитровска родина" - кантата за бас, смесен хор и оркестър, т. Н. Вълчев
"Димитровско племе", хорова песен, текст Б. Божилов
"Има една песен", солова песен, т. Н. Хрелков
"Майчина песен" от "Борба за мир"-вокално-инструментална сюита за солисти, смесен хор и оркестър, т. Н. Вълчев
"Партизани" ­– оратория за солисти, смесен хор и оркестър, т. К. Зидаров
"Радост иде" - кантата за тенор, смесен хор и оркестър, текст Пл. Цонев
"Ръченица" из Детски албум за пиано
"Среща", солова песен по текст на Мл. Исаев
"Три симфонични танца"
"Хайдушка невяста" за смесен хор, т. народен
"Хайдушко кладенче", хорова песен по текст на Пл. Цонев
Шест прелюдии за пиано (обработка за орган)
“Борба за мир” за солисти, смесен хор и оркестър, т. Н. Вълчев (1951)

Какво търсиш днес?