Самюъл Барбър

Един от най-изпълняваните американски композитори, САМЮЪЛ БАРБЪР често затруднява изследователите как да характеризират неговия стил и към коя от властващите тенденции на ХХ век да го приобщят. Защото за разлика от своите съвременници той не се е стремял към авангардни търсения и новаторски открития, дори някои са го определяли като „неоромантик”, а сам се е наричал „мелодист”. Действително, във всяка една от неговите творби може да се чуе красива, емоционално наситена, запомняща се мелодия. И към произведенията му в различни жанрове обръщат поглед велики изпълнители като Владимир Хоровиц, Леонтин Прайс, Дитрих Фишер-Дискау, Сергей Кусевицки, Ойжен Орманди, Бруно Валтер, Шарл Мюнш, Леополд Стоковски и много други, а за операта си „Ванеса” и Концерта за пиано той получава два пъти голямата награда „Пулицер”. В изпълнителския съвременен репертоар с успех се нареждат и неговите концерти за виолончело и за цигулка, Capricorn Concerto, трите Есета за оркестър, балета „Медея”, операта „Антоний и Клеопатра” (по либрето на италианския композитор и близък приятел на Барбър Джан Карло Меноти), с която е открита новата зала на „Метрополитън опера” в Линкълн център през 1966.

Какво търсиш днес?