Румен Байрактаров

Румен Байрактаров (р. 1946) завършва БДК (дн. НМА „Проф. П. Владигеров“) с композиция при проф. Ал. Райчев (1975 г.). Продължава образованието си при Оливие Месиен в Париж. По-късно преподава по музикално-теоретични дисциплини в НМА, във факултета „Музикална педагогика“ на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (от 1995 г.). Председател е на Творческия фонд на СБК от 1998 до 2012 г., доцент (2000 г.). Автор е на произведения за симфоничен оркестър, камерно-инструментални, хорови и др.
Стилистически музиката на Румен Байрактаров е свързана с насоки, характерни за симфонизма на ХХ век, което определя нагласата му към разгърната драматургия и смислово натоварен тематизъм, преосмислени в различни жанрови форми. Има издадени две грамофонни плочи и компактдиск. Първата плоча със записи на неговата Симфония №1 и Концерт за цигулка и оркестър получава международна награда за най-добър запис на годината от фондация „Кусевицки“ в САЩ (1985 г.), която му осигурява излъчване на творбите по световните радиостанции. Симфоничното му творчество е отличавано с първи награди от СБК. През 2002 г. получава първа награда на конкурса за произведения за две пиана, организиран от Международната асоциация на клавирните дуа в Токио (Япония) и е поканен за член на Асоциацията (2003 г.).

Какво търсиш днес?