Рихард ЩраусПроизведения


"Ариадна на Наксос", опера
"Бурлеска" за пиано и оркестър
"Веселите шеги на Тил Ойленшпигел" - симфонична поема оп.28
"Дон Кихот" - симфонична поема оп.35
"Животът на героя" - симфонична поема оп.40
"Смърт и просветление" - симфонична поема оп.24
"Танц на седемте воала" из операта "Саломе"
"Тъй рече Заратустра" - симфонична поема оп.30
"Утро", оп. 27 №4
Алпийска симфония оп.64
Ария на италианския тенор от първо действие на операта "Кавалерът на розата"
Валс из операта "Кавалерът на розата"
Вокален цикъл "Осем песни" оп.10 по стихове на Херман фон Гилм
Клавирен квартет в до минор, оп. 13
Концерт за валдхорна и оркестър №1 в ми бемол мажор, оп.11
Концерт за валдхорна №2 в ми бемол мажор
Концерт за обой и оркестър в ре мажор
Метаморфози за 23 солиращи струнни инструмента
Серенада за тринайсет духови инструменти в ми бемол мажор оп.7
Симфония Доместика
Соната за виолончело и пиано във фа мажор, оп.6
Соната за цигулка и пиано в ми бемол мажор, оп.18
Сюита „Кавалерът на розата‛
Фрагменти от операта "Електра"
Фрагменти от операта "Саломе"
Четири последни песни за сопран и оркестър
„Дон Жуан“ - симфонична поема оп.20

Какво търсиш днес?