Рихард Щраус

РИХАРД ЩРАУС е сред творците, които естествено плавно преминават от епохата на късния романтизъм към тенденциите на модернизма. По-късно са ги сравнявали с двуликия митичен бог Янус – сякаш с едното си лице все още са били обърнати към деветнадесетото столетие, а с другото вече гледат към новия ХХ век. Неговата дълга серия симфонични поеми (сред които прочутите „Тил Ойленшпигел”, „Дон Жуан”, „Дон Кихот”, „Така каза Заратустра”, „Животът на героя”, „Смърт и просветление” и др.), създадени през 90-те години, са кулминацията на типичния за епохата на романтизма жанр на програмната симфонична поема, а в поредицата опери през следващите години се долавят белезите на експресионизма („Саломе”, „Електра”) и неокласицизма („Кавалерът на розата”).

Рихард Щраус израства в музикална среда – баща му Франц Щраус бил соло валдхорнист на Кралския оперен театър в Мюнхен, където от дете бъдещият композитор посещава редовно оркестровите репетиции, а по-късно сам става диригент на оркестъра и се прочува като един от най-големите диригенти на своето време. Великолепен познавач на симфоничния оркестър, Щраус използва максимално тембровите и технически възможности на всеки инструмент, превръщащ се понякога в „герой” в неговите почти театрализирани програмни поеми – като валдхорната в „Дон Жуан” и „Тил Ойленшпигел” и солиращите виолончело и виола в „Дон Кихот”.

Списъкът на концертни инструментални творби на Щраус е обширен и разнообразен – два концерта за валдхорна, Романс за виолончело и оркестър, цигулков концерт, Бурлеска за пиано и оркестър, концерт за обой, двоен концерт за кларинет и фагот и струнен оркестър.

Произведения


"Ариадна на Наксос", опера
"Бурлеска" за пиано и оркестър
"Веселите шеги на Тил Ойленшпигел" - симфонична поема оп.28
"Животът на героя" - симфонична поема оп.40
"Смърт и просветление" - симфонична поема оп.24
"Танц на седемте воала" из операта "Саломе"
"Тъй рече Заратустра" - симфонична поема оп.30
"Утро", оп. 27 №4
Алпийска симфония оп.64
Ария на италианския тенор от първо действие на операта "Кавалерът на розата"
Валс из операта "Кавалерът на розата"
Вокален цикъл "Осем песни" оп.10 по стихове на Херман фон Гилм
Дует-концертино за кларинет, фагот, струнни и арфа във фа мажор
Заключителна сцена от операта „Саломе“
Клавирен квартет в до минор, оп. 13
Концерт за валдхорна и оркестър №1 в ми бемол мажор, оп.11
Концерт за валдхорна №2 в ми бемол мажор
Концерт за обой и оркестър в ре мажор
Метаморфози за 23 солиращи струнни инструмента
Серенада за тринайсет духови инструменти в ми бемол мажор оп.7
Симфонична поема "Дон Кихот", оп.35, за виолончело, виола и оркестър
Симфоничната фантазия из операта "Жена без сянка", оп. 65
Симфоничната фантазия “От Италия”, оп. 16
Симфония Доместика, оп. 53
Соната за виолончело и пиано във фа мажор, оп.6
Соната за цигулка и пиано в ми бемол мажор, оп.18
Сюита "Кавалерът на розата"
Тържествен прелюд оп. 61
Фрагменти от операта "Електра"
Фрагменти от операта "Саломе"
Четири последни песни за сопран и оркестър
“Анданте“ за валдхорна и пиано
“Фанфари”, TrV248
„Буржоата благородник“, оркестрова сюита оп. 60
„Дон Жуан“ - симфонична поема оп.20

Какво търсиш днес?