Пьотър Илич Чайковски

Пьотр Илич Чайковски (1840 – 1893) е един от големите руски композитори на 19 век. Диригент и радетел за издигането на националната музикална култура, той е професор в Московската консерватория (1866-78) и музикален критик (сътрудничи на „Современная летопись” и „Руские ведомости”). Творчеството му е високо ценено и  в Русия, и в Европа –  избран е за член-кореспондент на Академията за изящни изкуства в Париж (1892) и за почетен доктор на Университета в Кеймбридж (1893).

Сред най-известните му произведения са оперите „Евгений Онегин” и „Дама Пика”, последните три от шестте симфонии,  Първият концерт за пиано и Концерт за цигулка, „Вариации върху тема рококо” за виолончело и оркестър, балетите „Лебедово езеро”, „Лешникотрошачката” и „Спящата красавица”, симфоничните фантазии „Франческа да Римини” и „Буря”, „Италианско капричио”, Литургия по Св. Йоан Златоуст, клавирните пиеси „Годишните времена”  и др.

В началото на 70-те години Пьотър Илич Чайковски е вече професор в Московската консерватория, авторитетен музикален критик, произведенията му се изпълняват в Русия и в чужбина, често пътува из Европа. През 1870 по покана на неговия ученик граф Владимир Шиловски двамата пътешестват из Германия, Париж и Швейцария, а през следващата година и из Италия. Там, в Ница, композиторът пише две пиеси за пиано – „Ноктюрно” и „Хумореска” и ги посвещава на Шиловски. А през 1873 отново по време на лятното пътуване с неговия издател Петр Юргенсон в Швейцария, Италия и Париж той завършва цикъла от Шест пиеси оп.19: 1. Rêverie du soir (Вечерни мечти); 2. Scherzo humoristique (Хумористично скерцо); 3. Feuillet d’album (Лист от албум); 4. Nocturne (Ноктюрно); 5. Capriccioso (Капричиозо); 6. Thème original et variations (Тема и вариации).

Произведения


"Pezzo capriccioso" за виолончело и оркестър в си минор, оп.62
"Благославям ви, гори" - романс за нисък глас
"Валс на снежинките" из балета "Лешникотрошачката"
"Валс-Скерцо" за цигулка и оркестър в до мажор, оп.34
"Воевода", симфонична балада оп.78
"Да забравиш тъй скоро" (Забьıть так скоро), песен
"Италианско капричио" в ла мажор, оп.45
"Коронационен марш" за оркестър в ре мажор
"Лешникотрошачката"
"Литургия на Св. Йоан Златоуст" оп. 41
"Меланхолична серенада" за цигулка и оркестър в си бемол минор, оп.26
"Мелодия" из сюита „Спомени от скъпо място“, оп. 42, за цигулка и оркестър
"Правоведски марш" в ре мажор (1885)
"Пътуване през снега" из балета "Лешникотрошачката"
"Сладки мечти" оп. 39, №21 от "Детски албум"
"Спомени от скъпото място" - три пиеси за цигулка и оркестър оп.42
"Танц на акробатите" из музиката към театралната пиеса "Снежанка" на Ал. Островски
"Франческа да Римини" - симфонична фантазия в ми минор, оп.32
"Химн в чест на Св. св. Кирил и Методий" за смесен хор
"Я ли в поле да не травушка была" из Седем романса оп. 47
Ариозо на Йоланта от операта "Йоланта"
Ария из оп. "Орлеанската дева"
Ария на Герман от трето действие на операта "Дама Пика"
Ария на Йоанна из операта "Орлеанската дева"
Ария на Йоланта из оп. "Йоланта"
Ария на Княз Гремин из шеста картина от трето действие на операта "Евгений Онегин"
Ария на княз Елецки от второ действие на операта "Дама Пика"
Ария на Ленски из операта "Евгений Онегин" /аранжимент за цигулка и оркестър/
Ария на Ленски от второ действие на операта "Евгений Онегин"
Ария на Лиза от трето действие на операта "Дама Пика"
Ария на Мазепа от второ действие на операта "Мазепа"
Ария на Мария из операта „Мазепа“
Ария на Онегин «Когда бы жизнь домашним кругом…» от първо действие на операта "Евгений Онегин"
Ария на Роберт из операта "Йоланта"
Ария на Татяна /"Сцена с писмото"/ от първо действие на операта "Евгений Онегин"
Валс - Трета част из Симфония №5 в ми минор, оп.64
Валс из балета "Лебедово езеро"
Валс из балета "Спящата красавица"
Валс из операта "Евгений Онегин"
Валс на цветята из балета "Лешникотрошачката"
Вариации на тема рококо за виолончело и оркестър в ла мажор, оп.33
Втора част от Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, оп.35
Дует на Лиза и Полина из операта "Дама Пика"
Дует на Татяна и Онегин от III д. на операта “Евгений Онегин”
Елегия за струнен оркестър в сол мажор
Концерт за пиано и оркестър №1 в си бемол минор, оп.23
Концерт за пиано и оркестър №2 в сол мажор, оп.44
Концерт за пиано и оркестър №3 в ми бемол мажор, оп. 75
Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор оп.35
Концертна сюита от балета "Лешникотрошачката"
Концертна фантазия за пиано и оркестър, оп.56
Медитация за цигулка и оркестър
Музика към драмата "Снежанка" на Ал. Островски
Неаполитански танц из балета "Лебедово езеро"
Ноктюрно за виолончело и оркестър, оп. 19 №4
Откъси из балета "Лебедово езеро"
Откъси от балета "Лешникотрошачката"
Откъси от балета "Спящата красавица"
Полонеза из операта "Евгений Онегин"
Първа част от Концерт за пиано и оркестър №1 в си бемол минор, оп.23
Пьотър Илич Чайковски - Седма Картина /Финал/ на операта "Евгений Онегин"
Руски танц из балета "Лебедово езеро" за цигулка и оркестър
Руски танц Трепак из балета "Лешникотрошачката"
Сантиментален валс
Серенада за струнен оркестър в до мажор, оп.48
Симфонична фантазия "Буря" във фа минор, оп.18
Симфония "Манфред" в си минор, оп.58
Симфония №1 "Зимни мечти" в сол минор, оп.13
Симфония №2 в до минор, оп.17
Симфония №3 в ре мажор, оп.29
Симфония №4 във фа минор, оп.36
Симфония №5 в ми минор оп.64
Симфония №6 "Патетична" в си минор, оп.74
Славянски марш, оп. 31
Струнен квартет №1 в ре мажор, оп.11
Струнен секстет "Спомен от Флоренция" в ре минор, oп.70
Сцени из операта "Евгений Онегин"
Сюита за оркестър №1 в ре минор, оп.43
Сюита за оркестър №3 в сол мажор, оп.55
Сюита за оркестър №4 "Моцартиана" в сол мажор, оп.61
Сюита из балета “Лебедово езеро” оп. 20а (осем части)
Сюита от балета "Лебедово езеро" оп.20а
Сюита от балета "Лешникотрошачката" - /аранжимент за Духов квинтет/
Танц на малките патенца из балета “Лебедово езеро"
Трета част от Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, оп. 35
Три фрагмента из оп. "Евгений Онегин"
Трио за цигулка, виолончело и пиано в ла минор, оп. 50
Тържествена увертюра "1812г." в ми бемол мажор, оп.49
Увертюра-фантазия "Ромео и Жулиета"
Финал на Концерт за пиано и оркестър №1 в си бемол минор оп.23
Финал на Симфония №4 във фа минор оп.36
Финална сцена от трето действие на операта "Евгений Онегин"
Фрагменти из балета "Спящата красавица" в оркестрация на Игор Стравински
Хор от второ действие на операта "Евгений Онегин"
Четвърта част /Финал/ от Симфония №5 в ми минор, оп.64
Шест романса за глас и пиано, оп.73

Какво търсиш днес?