Съвременник и близък приятел на Дебюси, ПОЛ ДЮКА се прославя първоначално като един от най-вещите и проницателни критици на своето време и необикновено надарен оркестратор, а в последните си години се утвърждава и като предпочитания педагог на цяла плеяда ярки имена от следващата генерация творци от различни страни. Въпреки че е писал десетки опуси във всички жанрове, като изключително самокритичен перфекционист впоследствие е унищожил много от тях и днес са запазени малка част от неговите творби.

Какво търсиш днес?