Пиетро МорлачиПроизведения


Швейцарски пастир

Какво търсиш днес?