Николай Римски-КорсаковПроизведения


"Испанско капричио" оп.34 за симфоничен оркестър
"Полетът на бръмбара" от трето действие на операта "Приказка за цар Салтан"
Ария на Григорий от първо действие на операта "Царска годеница"
Ария на Любаша от второ действие на операта "Царска годеница"
Ария на Марфа от второ действие на операта "Царска годеница"
Ария на Снежанка из пролога от операта "Снежанка"
Клавирен квинтет в си бемол мажор
Концерт за пиано и оркестър в до диез минор, оп.30
Песен на варяжкия гост из четвърта картина от второ действие на операта "Садко"
Пролог към операта „Приказка за цар Салтан“
Симфонична сюита "Антар" оп.9
Симфонична сюита “Шехеразада" оп.35
Сюита от балета "Златното петле"
Танц на акробатите из трето действие на операта "Снежанка"
Трета песен на Леля из трето действие от операта "Снежанка"
Увертюра към операта "Царска годеница"
Увертюра „Руски Великден" по теми на руската Великденска литургия, oп. 36
Увертюра „Светъл празник” /"Руски Велкиден"/ оп.36
Фантазия върху сръбски теми оп.6 за симфоничен оркестър
Фантазия по тема от операта "Златното петле"

Какво търсиш днес?