Николай Римски-Корсаков

Огромна е ролята на НИКОЛАЙ РИМСКИ-КОРСАКОВ в развитието на руската музикална класика (необичайното му име идва от един от прадедите му, който е бил на поклонение в Рим). Един от най-активните членове на „Могъщата петорка”, той поема и мисията да редактира и популяризира редица опуси на своите приятели и съратници в тази творческа групировка – Бородин и Мусоргски. По-късно се  превръща в централна фигура в Беляевския кръжок, професор в Санкт-Петербургската консерватория, сред чиито ученици са Глазунов, Прокофиев, Стравински, Оторино Респиги и др. Той е единственият от тази генерация, докоснал се в своята еволюция и до новите тенденции на ХХ век. И единственият руски композитор от тази епоха, който създава толкова богато и многообразно творчество – 15 опери, симфонични сюити, увертюри, симфонии, клавирен концерт, романси, учебници по хармония и по оркестрация, ползвани и до днес, мемоарната книга „Летопис на моя музикален живот” – важен исторически източник за онова време.

Майстор на блестящата оркестрация, той оставя в обширното си многообразно оперно и инструментално наследство мащабни симфонични партитури, понякога с екзотичен колорит като широко популярните „Шехеразада” и „Испанско капричио”.

Произведения


"Испанско капричио" оп.34 за симфоничен оркестър
"Полетът на бръмбара" от трето действие на операта "Приказка за цар Салтан"
Ария на Григорий от първо действие на операта "Царска годеница"
Ария на Любаша от второ действие на операта "Царска годеница"
Ария на Марфа от второ действие на операта "Царска годеница"
Ария на Снежанка из пролога от операта "Снежанка"
Клавирен квинтет в си бемол мажор
Концерт за пиано и оркестър в до диез минор, оп.30
Песен на Варяжкия гост от второ действие (ІV к.) на операта "Садко"
Песен на Индийския гост из операта "Садко"
Пролог към операта „Приказка за цар Салтан“
Симфонична сюита "Антар" оп.9
Симфонична сюита “Шехерезада" оп.35
Симфония №3 в До мажор, оп. 32
Сюита от балета "Златното петле"
Танц на акробатите из трето действие на операта "Снежанка"
Трета песен на Леля из трето действие от операта "Снежанка"
Увертюра към операта "Царска годеница"
Увертюра „Руски Великден" по теми на руската Великденска литургия, oп. 36
Увертюра „Светъл празник” /"Руски Велкиден"/ оп.36
Фантазия върху сръбски теми оп.6 за симфоничен оркестър
Фантазия по тема от оп. "Златното петле" (ар. Е. Цимбалист)

Какво търсиш днес?