Модест Мусоргски

Също член на „Могъщата петорка“ е и МОДЕСТ МУСОРГСКИ – може би най-необикновената творческа личност на своята генерация. Неговите новаторски търсения в хармонията, колорита, вокалния стил (оперите „Борис Годунов” и „Хованщина”, песенните цикли „Без слънце”, „Песни и танци на смъртта”, Симфоничната картина „Нощ на голия връх“) и ярката изобразителност привличат навремето вниманието на Дебюси, който дори го счита за един от предтечите на импресионизма. Отказал се от привилегиите на своя дворянски произход, Мусоргски се отдава изцяло на композиторското си призвание, но живее твърде бохемски, рано умира, оставяйки повечето си произведения недовършени или само в нахвърляни скици. Благородната мисия да довърши и публикува наследството на своя приятел и съмишленик поема Николай Римски–Корсаков, благодарение на когото творбите на Мусоргски не само достигат до аудиторията, но и трайно навлизат в световния оперен и симфоничен репертоар като кулминации на руската музика на ХІХ век.

Произведения


"В ъгъла", песен из цикъла "Детската стая"
"Детската стая" - вокален цикъл за глас и пиано
"Картини от една изложба", оригинален вариант за пиано
"Нощ на голия връх" - симфонична картина
"Персийски танци" из операта "Хованщина"
"Песни и танци на смъртта" - вокален цикъл за глас и пиано
"Разсъмване над река Москва" - Встъпление към операта "Хованщина"
Ария на Борис и сцена на халюцинациите от операта "Борис Годунов"
Ария на Марфа из ІІ действие на операта „Хованщина“
Гопак из операта "Сорочински панаир"
Монолог и коронацията на Борис от пролога на операта "Борис Годунов"
Монолог на Пимен из първо действие на операта "Борис Годунов"
Песен за бълхата
Песен на Варлаам от втора картина на първо действие от операта "Борис Годунов"
Полонеза из трето действие от операта "Борис Годунов"
Скерцо в си бемол мажор, обработка Н. Римски-Корсаков
Смъртта на Борис от "Борис Годунов"
Хор на монахините из операта „Саламбо“
„Картини от една изложба" за пиано и оркестър
„Песни и танци на смъртта“, вокален цикъл в оркестрация на Едисон Денисов

Какво търсиш днес?