Модест Мусоргски

Произведения


"В ъгъла", песен из цикъла "Детската стая"
"Детската стая" - вокален цикъл за глас и пиано
"Картини от една изложба", оригинален вариант за пиано
"Нощ на голия връх" - симфонична картина
"Персийски танци" из операта "Хованщина"
"Песни и танци на смъртта" - вокален цикъл за глас и пиано
"Разсъмване над река Москва" - Встъпление към операта "Хованщина"
Ария на Борис и сцена на халюцинациите от операта "Борис Годунов"
Ария на Марфа из ІІ действие на операта „Хованщина“
Гопак из операта "Сорочински панаир"
Монолог и коронацията на Борис от пролога на операта "Борис Годунов"
Монолог на Пимен из първо действие на операта "Борис Годунов"
Песен за бълхата
Песен на Варлаам от втора картина на първо действие от операта "Борис Годунов"
Полонеза из трето действие от операта "Борис Годунов"
Скерцо в си бемол мажор, обработка Н. Римски-Корсаков
Смъртта на Борис от "Борис Годунов"
Хор на монахините из операта „Саламбо“
„Картини от една изложба" за пиано и оркестър
„Песни и танци на смъртта“, вокален цикъл в оркестрация на Едисон Денисов

Какво търсиш днес?