Михаил Пеков

Проф. Михаил Пеков (1941–2022) е роден във Видин и започва музикални занимания по цигулка при Петър Арнаудов. Завършва НМА „Проф. П. Владигеров” (тогава Българска държавна консерватория) с композиция при проф. В. Стоянов (1967). Първите му творби са създадени още по време на студентските години. Специализира в Ленинград (дн. Санкт-Петербург) при проф. Вадим Салманов (1970 – 1971) и при проф. Е. Петрович в Будапеща (1978 – 1979). Работи като оркестрант в Софийската филхармония (1967 – 1972) и Държавно обединение „Музика“ в периода 1972 – 1974 година. От 1974 г. е преподавател в НМА по хармония и композиция, а от 1993 г. е професор.
Михаил Пеков създава обширно творчество различни инструментални и вокални жанрове. Автор е на 14 симфонии, инструментални концерти, 26 струнни квартета, солови творби, камерна музика за различни ансамбли, голям брой солови и хорови песни, операта „В полите на Витоша“, както и „Стабат матер“ за смесен хор и симфоничен оркестър.
В творчеството си утвърждава авторската свобода по отношение използването и съчетаването на различни стилови и жанрово-композиционни похвати. Негови оркестрови и камерни произведения са станали репертоарни за редица български интерпретатори. Неговият Концерт за две цигулки и струнен оркестър е сред предпочитаните заглавия от съвременната българска музика. Творчеството му се изпълнява в Унгария, Русия, Румъния, Гърция, Полша, Чехия, Германия, Франция, Италия и други страни. Носител е на наградата на София за 1989 г. и други отличия.

Какво търсиш днес?