Любомир ПипковПроизведения


"Героична увертюра за Сталин"
"Кантата за дружбата"
"Пасторал" за пиано
"Сватба" - поема за хор и оркестър /по стих. на Н. Фурнаджиев/
"Трепетлика" - песен за висок глас и пиано, т. Ив. Радоев
"Шумете дебри и балкани", текст Мл. Исаев
16 вариации
22 вариации за пиано
Ария на Ефросина из операта "Момчил"
Ария на Момчил из операта "Момчил"
Ария на Събо из операта "Момчил"
Вариации
Въведение и танци из операта "Момчил"
Клавирен квартет
Концерт за кларинет и камерен оркестър
Концерт за пиано и оркестър
Концерт за цигулка и оркестър
Симфония №1 (1939-40 г.)
Симфония №2 (1955 г.)
Симфония №3 за камерен оркестър
Симфония-кончертанте за виолончело и оркестър
Финал из "Оратория на нашето време"
Четири мадригала за смесен хор
“Нани ми, нани, Дамянчо” - песен за смесен хор
“Оратория за нашето време” за четец-рецитатор, бас, смесен хор, детски хор и симфоничен оркестър /върху стихове и писма на Вл. Башев/
“Пътуване из Албания” за струнен оркестър
„Ръченица“

Какво търсиш днес?