Любомир Пипков

ЛЮБОМИР ПИПКОВ е сред българските композитори класици, вписали най-високите образци на българското композиторско творчество в художествената музика на европейския ХХ век. Многообразната му творческа реализация като композитор, литератор и поет, публицист и общественик, педагог и художник с ярка социална позиция и прогресивни за своето време убеждения, го определят като водеща личност в музикалната култура и българския интелектуален елит през 30-те – 70-те години на ХХ век. Учи пиано при Иван Торчанов и Хенрих Визнер. Завършва Ecole Normale de Musique в Париж (Франция), композиция при Пол Дюка и Надя Буланже, и пиано при Ивон Лефебюр. След окончателното си завръщане в България през 1932 г. работи като корепетитор и хормайстор в Софийската опера и се включва активно в работата на новооснованото Дружество на българските композитори  „Съвременна музика”, той е сред основателите му през 1933 г. След 1944 г. заема отговорни обществени постове. Директор е на Софийската опера (1944 – 1948). От 1948 г. е професор по вокални ансамбли в Музикалната академия в София. Той е създател и първи главен редактор на списание „Българска музика“ (1948). Председател е на Съюза на българските композитори (1945 – 1954). Любомир Пипков пише във всички жанрови сфери на своето време, творчески преосмисляйки тяхната образност и музикален език. Автор е на: оперите „Янините девет братя”,  „Момчил”  и „Антигона ‘43”; кантата „Сватба”, „Оратория за нашето време”, Пет песни по чуждестранни поети – камерна кантата за сопран, бас и камерен оркестър, и други вокално-оркестрови творби; 4 симфонии и други за симфоничен, струнен и камерен оркестър, Концерт за цигулка и оркестър, Концерт за пиано и оркестър, камерна музика; хорови, солови песни, детски песни, обработки на народни песни за глас и пиано; музика към филми и др.

Произведения


"Героична увертюра за Сталин"
"Кантата за дружбата"
"Пасторал" за пиано
"Пътуване из Албания" (Вариации върху една албанска песен) за струнен оркестър
"Сватба" - поема за хор и оркестър /по стих. на Н. Фурнаджиев/
"Трепетлика" - песен за висок глас и пиано, т. Ив. Радоев
"Шумете дебри и балкани", текст Мл. Исаев
16 вариации
22 вариации за пиано
Ария на Елена из 2-ра к. на операта „Момчил“
Ария на Ефросина из операта "Момчил"
Ария на Момчил из операта "Момчил"
Ария на Събо из операта "Момчил"
Вариации
Въведение и танци из операта "Момчил"
Въведение и четири интелюдии (Денят, Далечни пожари, Гонитба, Луди птици) от "Оратория за нашето време"
Клавирен квартет
Концерт за кларинет и камерен оркестър
Концерт за пиано и оркестър
Концерт за цигулка и оркестър
Пет песни по чуждестранни поети - камерна кантата за сопран, бас и камерен оркестър
Симфония №1 (1939-40 г.)
Симфония №2 (1955 г.)
Симфония №3 за камерен оркестър
Симфония №4 за струнен оркестър (1970)
Симфония-кончертанте за виолончело и оркестър
Сюита "Пролет над Тракия"
Финал из "Оратория на нашето време"
Четири български народни песни
Четири мадригала за смесен хор
“Нани ми, нани, Дамянчо” - песен за смесен хор
“Оратория за нашето време” за четец-рецитатор, бас, смесен хор, детски хор и симфоничен оркестър /върху стихове и писма на Вл. Башев/
„Ръченица“

Какво търсиш днес?