Лазар Сарян

Един от най-видните арменски композитори Лазар (Газарос) Сарян (1920–1998) е роден в гр. Нахичеван на Дон в семейството на известния художник Мартирос Сарян. Завършва Ереванската консерватория, а след това постъпва в Музикалния колеж „Гнесин“ в Москва, където е ученик на В. Шебалин.
През 1939 г. Сарян е призован в Червената армия и участва в сражения по време на Втората световна война. През 1950 г. завършва Московската консерватория в класа по композиция на А.  Александров. Негови преподаватели са също Дм. Шостакович и Дм. Кабалевски.
От 1950 г. преподава композиция и оркестрация в Ереванската консерватория, където е професор, ръководител на катедрата по композиция и ректор. Възпитава редица известни арменски композитори, сред които Тигран Мансурян, Рубен Саркисян, Вартан Аджемян, Рубен Алтунян.
Председател е на управителния съвет на Съюза на композиторите на Арменската ССР (1955-1956). Член на Съюза на кинематографистите на Арменската ССР.
Сарян е преди всичко композитор на симфонична музика. Създава също камерни произведения и няколко филмови партитури. Неговата симфонична картина „Армения“ е изпълнена през 1991 г. в Центъра за съвременна музика „Пиер Булез“ в Мец, Франция, творбата му „Пасакалия“ е представена през 1995 г. на Музикалния фестивал в Атина.

Какво търсиш днес?