Константин Илиев

Произведения


"LI in memoriam" за симфоничен оркестър
"Solo per VenziCello" - пиеса за соло виолончело /посв. на Венцислав Николов/
"Tempi Сoncertati" №5 за 14 духови
"Годишните времена" - кантата за женски хор и оркестър
"Китка" за симфоничен оркестър (1980)
"Кончерто гросо" за струнен оркестър, пиано и ударни
"Музикални моменти" за симфоничен оркестър
"Очите на нощта" за симфоничен оркестър
"Селска песен" - кантата по стихове на Асен Разцветников
"Фрагменти" за симфоничен оркестър
Две импровизации за струнен оркестър
Дивертименто за симфоничен оркестър
Кантата “Коледа” за женски и мъжки хор, тенор, бас, говорещ глас, 2 рояла и ударни
Концерт за цигулка и оркестър
Концертино за флейта и оркестър
Седем багатели за кларинет и виолончело
Симфония №1 (1947)
Симфония №3
Симфония №4 за бас и струнен оркестър
Симфония №5
Симфония №6
Сонатина за оркестър
Струнен квартет №3
“Песен за човешката радост”- симфонична поема
“Поема за мъртвите, посветена на живите” за детски хор, 3 смесени хора, солисти, рецитатори, инструменти, високоговорители
“Похвално слово за Константин философ, наречен Кирил” - оратория за тенор, бас, смесен хор и инструменти
“Седенкарски песни” за смесен хор /по стих. на А. Разцветников/

Какво търсиш днес?