Клод Дебюси

„Символистична по дух и импресионистична по техника” наричат музиката на Клод Дебюси (1862-1918). И наистина неговият език, образност, естетика резонират с много от идеите на импресионизма в изобразителното изкуство, но и на литературния символизъм. В изтънчения музикален свят на френския майстор – чувствен и поетичен, можем да доловим същия спектър от чисти трептящи цветове или играта на забулени смисли. В залеза на 19 век, Дебюси тихо, но радикално разпръсва нов подход към музикалните изразни средства – мелодиката, хармонията, ритъма, звуковите багри – и има вдъхновяващо влияние върху развитието на музиката в 20 век.

„Обичам страстно музиката и защото я обичам, се опитвам да я освободя от бремето на традициите, които я задушават. Тя е свободно изкуство, без предели, като елементите, като вятъра, небето, морето!” – изповядва френският Майстор. И ни завещава великолепни произведения:  операта „Пелеас и Мелизанда”, оркестровите „Ноктюрни”, „Морето”, „Иберия”, „Следобедът на един фавн”, клавирните 24 прелюди, „Образи”, „Бергамаска сюита”, „Детски ъгъл” и др.

Дебюси написва две рапсодии. Първата от 1910 г. е за кларинет и пиано, конкурсна задача за традиционните състезания – изпити за различни инструменти в Парижката консерватория  в края на учебната година. А Втората, започната всъщност преди нея е за саксофон и оркестър.

 

Произведения


"Движение"
"Златни рибки"
"Иберия" - симфонична картина
"Красива вечер"
"Кутията с играчките" - балет /транскрипция за пиано/
"Луната слиза върху стария замък"
"Лунна светлина" (пиеса №3) от Бергамаска сюита
"Малка сюита" за две пиана
"Малка сюита", оркестрова версия Анри Бюсер
"Морето", три симфонични ескиза
"На лодката" - трио за две флейти и арфа
"Ноктюрни", за симфоничен оркестър ("Облаци", "Празници", "Сирени")
"Островът на радостта" за соло пиано L.106
"Отражения във водата"
"Следобедът на един фавн" - симфоничен прелюд, L. 86
"Шест антични епиграфа" за две пиана
Балада
Рапсодия за алтова флейта и оркестър
Рапсодия за кларинет и оркестър
Соната №1 за виолончело и пиано
Соната №2 за флейта, виола и арфа
Струнен квартет в сол минор
Фантазия за пиано и оркестър
“Арабеска” , “Красива вечер” и “Звездна нощ”
„Лунна светлина“, аранжимент за пиано и оркестър от Георги Черкин
„Момичето с ленените коси“
„Свещени и светски танци" за арфа и струнни
„Стъпки по снега“ за виолончело и вибрафон
„Хълмовете на Анакапри “ за виолончело и вибрафон

Какво търсиш днес?