Клаудио Монтеверди

Като по-млад съвременник на Анерио Клаудио Монтеверди твори в същите мадригални и мотетни традиции на школата във Венеция. Служи и при херцога на Мантуа. Публикува десетки сборници с мадригали, някои от които, обичайно за времето си, са били загубени или унищожени. Благодарение на зрелия му мадригален стил и службата му при херцога на Мантуа той става един от първите автори в жанра на операта в началото на ХVІІ век.

Какво търсиш днес?