Кирил Илиевски

Кирил Илиевски (1955–2019) завършва НМА „Проф. П. Владигеров” през 1982 г. (тогава БДК) със специалност цигулка в класа на Михаил Чиликов и доц. Боян Данаилов. Същевременно учи композиция при проф. Парашкев Хаджиев. Първоначално работи като оркестрант в Симфоничния оркестър на БДК, а по-късно като музикален редактор в БНР и композитор към редакция “Радиотеатър” (1989 – 1993). Бил е директор на Българския културен институт в Братислава (1995 – 2000). От 2000 г. е завеждащ сектор “Културни програми и събития” към Столична община. Като цигулар е носител на Трета награда от конкурс за цигулари в гр. Мидълзбро (Великобритания).
Кирил Илиевски е автор на три балета, една оратория, три симфонии и други произведения за симфоничен, камерен и струнен оркестър, над 25 камерно-инструментални творби, сред които три струнни квартета, сонати и пиеси за различни инструментални формации. Той създава около 60 солови песни, хорови и детски песни, музика за духов оркестър, филмова и театрална музика и музикално-поетични рецитали. Творчеството му е отличавано с Наградата на Словашкото Министерство на културата за цялостна дейност във връзка с годината на Словашката музика (1997 г.) и др.

Какво търсиш днес?